SPELNING GÖTEBORG, HÄRDEN 16/3

FEST PÅ FREDAG 16/3 I GÖTEBORG!

URSUT, CONTORTURE, JEALOUS COWARDS, FÖDD I FARSTUN
HÄRDEN - be there